azjurandvor.com

JURANDVOR I KOMPLEKS OPATIJE SV. LUCIJE

Mar-21-2010

KOMPLEKS OPATIJE SVETE LUCIJE

KOMPLEKS OPATIJE SVETE LUCIJE

«U slikovitu kraju, na rubu plodna bašćanskog polja, pokraj današnjeg sela Jurandvor, ima predio gdje bura ne puše tako silovito i gdje u podnožju strma brda izviru žive vode. Ljudi su taj predio odavna izabrali za stanovanje.» (B. Fučić)

Na prostoru kompleksa opatije sv. Lucije još je u rimsko doba, tijekom 4. stoljeća, bila sagrađena villa rustica – kasnoantičko seosko gospodarstvo koje se sastojalo od stambene kuće i gospodarskih zgrada. Na jugoistočnom dijelu te ladanjske građevine u 6. je stoljeću podignuta mala ranokršćanska crkva. Kasnije je cijeli kompleks spaljen i napušten.

U 10. se stoljeću uz obnovljenu crkvicu formiralo groblje, a u 11. stoljeću kompleks su naselili monasi-glagoljaši, sljedbenici «slavenskih apostola», svete braće Ćirila i Metoda. U liturgiji i molitvama ti su se monasi služili knjigama na staroslavenskom jeziku koje su bile napisane slavenskim pismom glagoljicom. U 12. stoljeću monasi opatije sv. Lucije, preuzevši redovničko pravilo sv. Benedikta, postali su benediktinci.

Monasi su unutar ostataka kasnoantičke vile sagradili niz nepravilnih i skromnih zgrada, zbijenih oko središnjeg dvorišta. Nova, jednobrodna ranoromanička crkva crkva sv. Lucije sagrađena je vjerojatno na prijelazu iz 11. u 12. stoljeće.

U 14. stoljeću je crkva potpuno obnovljena, te joj je prigrađen zvonik, na kojem je uklesan hrvatski grb. Zvono, koje se i danas nalazi u zvoniku, izlijeveno je 1378. godine u radionici majstora Manfredina. Pod uglovima vijenca zvonika su četiri reljefa s likovima evanđelista: vol – sv. Luka i anđeo – sv. Matej (na pročelju), te lav – sv. Marko i orao – sv. Ivan (na začelju).

Krčki knezovi Frankopani su u 14. stoljeću za ovu crkvu naručili oltarni poliptih sv. Lucije, koji je izrađen u Veneciji, u radionici slavnoga majstora Paola Venezijana. Ovaj gotički poliptih ubraja se među najdragocjenije likovne umjetnine na otoku Krku.

Uz južni bok crkve 1498. godine je dograđena gotička kapela Gospe Ružarice (Gospe od Luzara).

Opatiju sv. Lucije benediktinci su napustili sredinom 15. stoljeća.

Današnji kompleks sv. Lucije sačinjavaju:

crkva sv. Lucije s kapelom Gospe Ružarice

• obnovljena stambena zgrada samostana

• arheološki park (ostaci antičke vile i samostana).