azjurandvor.com

JURANDVOR I KOMPLEKS OPATIJE SV. LUCIJE

Mar-21-2010

KONTAKT

“az”,  AGENCIJA ZA KULTURU I TURIZAM

vl. Dana Kružić
Baška 51523, Jurandvor bb
Tel/fax. 051/860-184
Mob. 091/511-3943
e-mail: azjurandvor@yahoo.com